Trang chủ Chủ Đề Đàn bà dại

Đàn bà dại chính là tự nhốt mình trong ‘chiếc lồng’...

Bạn nuốt ngược nước mắt vào trong. Miệng không thể thốt lên được lời nào với chồng. Người đàn ông bạn yêu thương giờ...