Trang chủ Chủ Đề Phim cấp 3

‘Phan Kim Liên’ Ôn Bích Hà kể lại trải nghiệm lần...

Ôn Bích Hà từng gây ra nhiều tranh cải khi tham gia vào bộ phim "Biến động kinh hồn" 1966 với nhiều cảnh nóng...