Trang chủ Chủ Đề Xem ngày tốt xấu

2018 có bao nhiêu ngày tam nương ?

Ngày tam nương là ngày mà người ta xem nó là ngày rất xấu, những công việc khởi sự quan trọng phải tránh ngày...

Ngày tam nương là ngày gì ?

Theo quan niêm của dân gian ngày tam nương là ngày không tốt và bạn không nên làm những việc trọng đại trong ngày...